MSN Inspecties

 

MSN Inspecties verzorgt het gehele keuringstraject op het gebied van arbeidsmiddelen en vaste installaties. Veilige arbeidsmiddelen en een veilige, deugdelijke elektrotechnische installatie zijn twee belangrijke pijlers voor de continuïteit van een bedrijf.

 

Naast dat het uw verplichting is wilt u als werkgever natuurlijk een veilige werkomgeving creëren voor uw werknemers. U, als eigenaar / werkgever wordt voornamelijk geconfronteerd met diverse keuringen voortkomend uit de wet en regelgeving (Arbo-wet) en eisen van bijvoorbeeld verzekeraars.

 

Keuren arbeidsmiddelen

Naast de wetgeving wordt u ook  buiten de wetgeving om regelmatig de eis gesteld dat uw arbeidsmiddelen gekeurd moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eisen gesteld door kwaliteitssystemen als VCA. Ook eisen van de kant van uw klanten komen meer en meer voor. Deze keuringen omvatten niet alleen elektrisch handgereedschappen maar bijvoorbeeld ook klimmaterialen, valbeveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Inspecteren vaste Installaties

Het keuren van de vaste elektrische installatie volgens de NEN3140  is in de meeste verzekeringsvoorwaarden als eis opgenomen. De reden hiervoor is dat veel branden veroorzaakt worden door gebreken in de  elektrische installatie.